Foto: Johannes Frandsen

Barnkören Sjungande Skeppet

Granlo kyrka