Barn och föräldrar samlas i Köpings kyrka där de sjunger och dansar tillsammans. Efter det ber de en bön, tänder ljus och sist fikar tillsammans.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn- och ungdomsverksamhet

”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.”

Så sade Jesus för flera tusen år sedan och det gäller fortfarande. Barn och ungdomar är viktiga, såväl i samhället som i kyrkan. Därför riktar sig en stor del av Svenska kyrkans verksamhet till er.

I Selångers församling har vi grupper för alla åldrar, 0-18 år, med lite olika inriktningar och upplägg i våra tre områden Selånger, Granlo och Granloholm.

Grunden för vårt barn- och ungdomsarbete är dopet. Dopet är en början på en livslång relation med Gud och i vår verksamhet vill vi vägleda barn och ungdomar i relationen till Gud, till sig själva och till livet.

DELAR AV VERKSAMHETEN ÄR INSTÄLLD, MED ANLEDNING AV DE NYA RIKTLINJERNA FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN. HÅLL UTKIK HÄR PÅ HEMSIDAN ELLER I KYRKGUIDEN NÄR VI STARTAR UPP VERKSAMHETEN IGEN!

***********************************************

Barn- och ungdomsverksamhet i Selånger

 

***********************************************

Barn- och ungdomsverksamhet i Granlo

***********************************************

Barn- och ungdomsverksamhet i Granloholm

TISDAG I KYRKAN
Granloholms kyrka  Tisdagar kl 14.30-16.00

Åk 3-5
Ledare: Eva Bruneryd, tel 070-619 40 62
e-post: eva.bruneryd[at]svenskakyrkan.se