EXTRA KYRKOSTÄMMA FÖRENINGEN SVENSKA KYRKAN ZÜRICH-BASEL

För stadgeändring och val av nytt kyrkoråd enligt beslut kring Svenska kyrkans organisation i Schweiz. Plats: Kurvenstrasse 1, Zürich (möjlighet finns även att deltaga på zoom) Tid: Lördagen den 27:e augusti 2022, Kl 11.00 Efterföljande lunch, mingel och gudstjänst. (Justerat protokoll kommer att publiceras inom kort).