Glädje är att kunna hjälpa varandra

Har du tid och vill investera i att hjälpa dina medmänniskor? Alla har vi ibland behov av emotionellt eller praktiskt stöd. Svenska Kyrkan i Zürich och SWEA har därför startat projektet Tillsammans för att vi bättre ska kunna ta hand om och hjälpa varandra!

Har du tid över och vill investera den i att hjälpa dina medmänniskor? Alla har vi ibland behov av emotionellt eller praktiskt stöd. Svenska Kyrkan i Zürich och SWEA därför startat ett gemensamt projekt för att vi bättre ska kunna ta hand om och hjälpa varandra!

Tillsammans vill vi samla våra krafter och resurser för att skapa en plattform med gemenskap för alla generationer. 

Tillsammans har redan visat sig vara mycket uppskattat och ett stort antal positiva möten och insatser har ägt rum. Vill du veta mer? Kontakta projektledare  Anna Skoog på anna.skoog@svenskakyrkan.se.