Vi sjunger in våren

19.00 Hasslösa bygdegård Sigfridskyrkans kör, Sävarekören, Sävsångarna, brasa vårtal Camilla Rosman, kaffeservering
19.50 Filsbäcks bad Lidköpings stadsmusikkår, 
20.30
Sigfridskyrkans kör, Sävarekören, Sävsångarna, vårtal Erling Carlsson

19.00 Norra Härene hembygdsgård Kören Gloria, brasa, kaffeservering

20.00 Saleby bygdegård Salebykören, vårtal Berit Larsson, Per Söderlund visar bilder från Koreahalvön, kaffeservering

20.00 Majåkerskyrkan Majåkerskören, vårtal Erika Andrén

VÄLKOMNA!