Foto: Kristina Johansson/Ikon

Trettondedag jul

Gudstjänst från Norra Härene kyrka

webbgudstjänst Dagens kollekt:
ACT svenskakyrkan. Swisha din gåva 123 454 87 56 ange. ACT