Foto: Stéphan Juban/Unsplash

Samtal vid brasan

- det handlar om livet

Samtal vid brasan i Majåkerskyrkan söndagar jämna veckor kl 19-20

start 3 september


Den kristna tron har haft en enorm betydelse för mycket som vi tar för givet idag: demokrati och mänskliga rättigheter, vetenskap och utbildning, sjukvård och hälsa… 
I nutidens medier tenderar detta levande arv att glömmas bort och i dagens Sverige är vi ovana vid att diskutera tro och låta det vara mer än en privatsak.

Mycket kan vinnas om vi övar oss att prata om djupdimensionerna i livet och att hitta dem hos oss själva.

Vi behöver öva oss att finna orden för alla livets erfarenheter – även de existentiella – så att vi inte blir religiösa analfabeter.

Kom och bidra till våra öppna samtal med just dina funderingar!

Enkelt fika finns