Foto: Jane Palash/Unsplash

Retreat på hemmaplan 25-28/3 ~digitalt

En möjlighet att pröva vägledd bön under en fyra dagar.

I din egen hemmamiljö kan du ta del av den kristna retreatens fördjupning och livgivande kraft!

Hur går det till?
Du inbjuds att avsätta ca 30 min för enskild bön över en given bibeltext varje dag under retreaten. Du erbjuds också tre enskilda samtal på 30 min med en vägledare. I samtalen kan du dela dina funderingar och upplevelser från den egna bibelläsningen och bönen. Vägledaren finns med för att uppmuntra dig i din bön och relation med Gud. Samtalen kan ske på flera sätt: på Zoom, på Facetime eller telefon.

Hur och när träffas vi?
Vi börjar med en gemensam samling på Zoom torsdagen den 25 mars kl 18.30. Du får en inbjudan med länk på e-post eller sms. På den samlingen får du veta mer om hur dagarna kan se ut. Avslutningen sker också på Zoom söndagen den 28 mars kl 16.00. Däremellan kommer du och din vägledare överens om samtalstiderna under fredag-söndag.

 Detta är ett samarbete mellan Skara domkyrkoförsamling och Sävare församling.

Vägledare: Britt- Marie Hjertén och Mikael Kjell

Viktigt: du behöver kunna ta dig fram digitalt.

Ingen kostnad

Anmälan och frågor till Mikael Kjell 0708-328226 mikael.kjell@svenskakyrkan.se senast 19 mars.

Välkommen!