Meny

Naturens katedral

Vandra och be

Naturens katedral är titeln på en meditations- och bönebok av Hans-Erik Lindström. Utifrån boken har du möjlighet att vandra och be i och omkring Sävare kyrka och prästgård.

Vandringen har sju rastplatser: Äppelträdet, Fågelungen, Fjärilen, Skogen, Vattenpölen, Sädesfältet och Daggkåpan.
Varje rastplats innehåller en meditation och en bön.

Du kan gå in i Naturens katedral vandrandes eller sittandes i kyrkan. Naturens katedral finns tillgänglig i Sävare kyrka alla öppna timmar sommaren ut. Du hittar information till höger under orgelläktaren.
Blir du nyfiken på boken finns den att köpa via Verbums förlag.

Varmt välkommen!