Hämta andan i Advent – retreat på hemmaplan

2-5/12 inbjuder vi till en möjlighet att få stöd för ditt samtal med Gud. Du får göra tre egna vardagspauser med bibelmeditationer och tre samtal med en vägledare. Läs mer här:

En möjlighet att pröva vägledd bön under en fyra dagar. I din egen hemmamiljö kan du ta del av den kristna retreatens fördjupning och livgivande kraft!

Hur går det till?

Du inbjuds att avsätta ca 30 min för enskild bön över en given bibeltext varje dag under retreaten. Du erbjuds också tre enskilda samtal på 30 min med en vägledare. I samtalen kan du dela dina funderingar och upplevelser från den egna bibelläsningen och bönen. Vägledaren finns med för att uppmuntra dig i din bön och relation med Gud. Samtalen kan ske på flera sätt:  fysiskt eller digitalt, det som passar bäst. 

Hur och när träffas vi?

Vi börjar med en gemensam samling torsdagen den 2 december kl 18.30. På den samlingen får du veta mer om hur dagarna kan se ut. Avslutningen sker söndagen den 5 december kl 15.00. Däremellan kommer du och din vägledare överens om samtalstiderna under fredag-söndag.

Detta är ett samarbete mellan Skara domkyrkoförsamling och Sävare församling. 
Vägledare: Britt- Marie Hjertén och Mikael Kjell

Ingen kostnad

Anmälan och frågor till Mikael Kjell 0708-328226,
mikael.kjell@svenskakyrkan.se  senast 26 november.