Fastekalender från Umeå

Här kan du ladda hem årets fastekalender från Umeå. Skriv ut, klipp, vik och tejpa ihop den och låt den stå framme under fastan.

Sjuttonde februari börjar fastan. Ni vet den som "varar fram till påska". Den kan handla om att avstå något för sin egen skull till förmån för någon annan. Använd våra enkla dagliga utmaningar och tillsammans kan vi ge vårvärme en ny innebörd. 

ladda hem din kub

Vad är fastan?
Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan handlar om att du ska få tid för eftertanke och bön, och tid för att komma närmare Gud. Fastan kan få vara en tid i livet då vi stannar upp.

Om du fastar behöver det inte betyda att du inte äter. En kristen fasta kan vara att avstå från till exempel tv-tittande, godis, alkohol, kött, Facebook eller något annat. En kristen fasta kan också handla om att avstå från något för att spara pengar. De pengar du inte använder kan sen gå till någon som behöver dem bättre än du gör.

Årets största fasta i kristendomen är tiden före påsk. Den börjar 40 dagar före påsk och avslutas på påskafton. På söndagarna bryts fastan. Det är fortfarande fastetid men söndagarna får innehålla det man väljer bort under övriga fastan. 

Under fastetiden före påsk tänker vi på Jesus som gick genom lidandet och döden mot uppståndelse och ett nytt liv.