Foto: Kelly Sikkema/Unsplash

Angående Covid 19

Här finns information som uppdateras fortlöpande.

Vi följer fortlöpande folkhälsomyndighetens råd och anvisningar så direktiven kan komma att ändras snabbt. 

Om du är orolig över det som händer och behöver någon att prata med är du välkommen att ta kontakt med någon av församlingens präster eller diakon.

Nya restriktioner från 15 juli
Från och med den 15 juli tillåter regeringen fler personer att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser.  


Sävare församling
Om vi sitter gruppvis och i varannan bänk innebär det för kyrkorna i Sävare församling att vi kan vara upp till:
120 personer i Sävare kyrka  
140 personer i Saleby kyrka  
90 personer i Hasslösa kyrka 
75 personer i Majåkerskyrkan (då det är öppet mellan alla salar och café)
70 personer i Trässbergs kyrka 
50 personer i Norra Härene kyrka  
55 personer i Härjevad kyrka  
40 personer i Hovby kyrka  
15 personer i Lindärva kyrka  

Var rädda om varandra, visa hänsyn, stanna hemma om du är sjuk eller tillhör någon av riskgrupperna!