Foto: Kelly Sikkema/Unsplash

Angående Covid 19

Här finns mer information som uppdateras fortlöpande.

I väntan på nya restriktioner från folkhälsomyndigheten har vi tills vidare Öppen kyrka på söndagar med drop in mellan 10-12 i någon av församlingens kyrkor. 

Sävare kyrka är öppen dagligen 7-19 alla dagar som vanligt.

Följ predikoturer och hemsida för mer information.

Vi erbjuder fortfarande
*Begravningar Max antal deltagare 20 personer (exklusive medverkande).
*Dop, och vigslar  Max antalet 8 personer (exklusive medverkande).


Vi följer fortlöpande folkhälsomyndighetens råd och anvisningar så direktiven kan komma att ändras snabbt. 

Om du är orolig över det som händer och behöver någon att prata med är du välkommen att ta kontakt med någon av församlingens präster eller diakon.

Var rädda om varandra, visa hänsyn, stanna hemma om du är sjuk eller tillhör någon av riskgrupperna!