Foto: Kelly Sikkema/Unsplash

Angående Covid 19

Här finns mer information som uppdateras fortlöpande.

Med anledning av pandemin har vi inga fysiska gudstjänster i våra kyrkor, utan allt kommer att ske digitalt. Se gärna våra digitala gudstjänster.

Dessa kyrkor är öppna helgfria dagar kl 10-15: Hasslösa, Norra Härene, Majåker och Sävare. Och Saleby församlingshem.

Vi erbjuder fortfarande
*Begravningar Max antal deltagare 20 personer (exklusive medverkande).
*Dop, och vigslar  Max antalet 8 personer (exklusive medverkande).


Vi följer fortlöpande folkhälsomyndighetens råd och anvisningar så direktiven kan komma att ändras snabbt. 

Om du är orolig över det som händer och behöver någon att prata med är du välkommen att ta kontakt med någon av pastoratets präster eller diakon.

Var rädda om varandra, visa hänsyn, stanna hemma om du är sjuk eller tillhör någon av riskgrupperna!