En nöjd kvartett bestående av Maja Hallén och Elenor Nordström från styrelsen för Holmöns Bygdebolaghar tillsammans med kyrkoherde Per Rylander och kyrkorådets ordförande Birgitta Jonsson.

Holmöborna köper Prästgården

Nyhet Publicerad

Efter en flera år lång process har holmöborna genom ett nystartat aktiebolag nu tagit över Holmöns prästgård. Att gården fortsätter att vara en mötesplats för både bofasta och tillresande gäster är något som alla är glada över.

Redan 2018 fattade kyrkofullmäktige* beslutet om att prästgården på Holmön skulle avyttras. Ett svårt men nödvändigt beslut där det också stod klart att det hos många av holmöborna fanns en önskan om att prästgården skulle finnas kvar som en mötesplats för både fastboende och gäster på ön istället för att bli en privatägd bostad.

Istället för en snabb försäljning gjordes därför en överenskommelse med Holmöns utvecklingsforum om att de skulle hyra prästgården och driva verksamheten med bland annat rumsuthyrning under ett år för att samtidigt arbeta för att hitta finansiering för ett köp av fastigheten. Och trots ett coronaår är finansieringen nu klar och prästgården har överlämnats till nybildade Holmöns bygdebolag AB som har Holmöns utvecklingsforum som majoritetsägare.

Det var idel glada miner när Maja Hallén och Elenor Nordström från styrelsen för Holmöns Bygdebolag mötte kyrkoherde Per Rylander och kyrkorådets ordförande Birgitta Jonsson för att signera köpekontraktet.

Ett lyckligt slut

– Vi tycker att det här blev en jättebra lösning – både för församlingen och holmöborna, säger kyrkorådets ordförande Birgitta Jonsson som nu är glad över att kontraktet är underskrivet och nycklarna överlämnade.

– Det här är något vi arbetat länge med och vi önskar Holmöns bygdebolag lyckat till och hoppas att Prästgården ska få fortsätta att vara en mötesplats under lång tid, säger hon.

–Prästgården Holmön är nu allas vår gemensamma bygdegård! Så snart restriktionerna tillåter bjuder vi in till firande, det är ett som är säkert. Tusen tack alla, vilken grej vi lyckats med ihop, säger Holmöns utvecklingsforum i ett inlägg på sin Facebooksida.

* Det högsta beslutande organet i församlingen.