Musikverksamhet

Musiken är en viktig del av församlingens liv, då den sprider glädje, ger tröst och hjälper människor att lovsjunga Gud.

Körerna har en stor och viktig roll i församlingen och vi vill att alla ska utvecklas musikaliskt, socialt och andligt.

Barn och undgomar är ett av församlingen prioriterade områden och vi driver flera barnkörer och deltar i projektet Ung musik i kyrkan med Luleå stift. 

Vi anordnar konserter några gånger per år och Kyrkorådet i församlingen har beslutat att alla konserter ska vara gratis men en frivillig gåva kan vid speciella tillfällen tas upp. 

Vår intention är att det ska finnas musik eller sång med i samtliga huvudgudstjänter, förutom församlingssång.

Inför större helger som tex jul och påsk inbjuder vi till projektkörer i byarna. Håll utkik här på hemsidan eller affischering!