Foto: Benny Carlsson

Kyrkklockor

Ring klocka ring… Hur mår kyrkklockorna hos Er? Många kyrkklockor, byggnader och annan kringutrustning behöver kontinuerligt ses över och i vissa fall även repareras. Nästan alla kyrkklockor, i bruk idag, är tillverkade för handringning.

I slutet av 40-talet och början av 50-talet började man att automatisera klockringning i Sverige.  Automatiseringen gjordes med hjälp av en klockringningsmaskin som bara hade ett syfte, att klockorna ringde utan hjälp av en person, klockaren. Denna maskin ringer upp klockorna alldeles för fort och ringhöjden är för stor vilket medför skador i form av sprickor i klockor och byggnader, infästningar lossnar mm.

Sävar Holmöns församling har sedan 2009 jobbat med att besiktiga, skydda och reparera kyrkklockor, byggnader och kringutrustning.

Vi kan utföra en kartläggning/besiktning och byten av motorer och styrutrustningar på klockringningssystem.

Kyrkoantikvariskt ansvariga och museerna i Sverige har uppmärksammat att kyrkklockor och byggnader med de äldre klockmotorerna har farit illa och skadats. För att bevara våra klockor och byggnader bör vi agera nu, en spräckt klocka går inte laga.

Ring gärna vid funderingar eller om ni vill boka en kartläggning/besiktning!

 

 

 

 

 

 

Här nedan kan ni se hur lite klockan pendlar efter att man satt in nya elektroniskt styrda motorer. Gå gärna och jämför med er klocka i er byggnad. Både klockorna och byggnaderna skonas enormt. Tyvärr så klarar inte mickrofonen i mobilen ljudet så bra.

På bilden ser du en ny modern klockringningsmaskin från PERROT

På bilden ser du en klockringningsmaskin från Philipp Hörz, tillverkningsår 1950.

På bilden ser du en Central för styrning av elektroniska klockringningsmaskiner

Här nedan kan ni se hur lite klockan pendlar efter att man satt in nya elektroniskt styrda motorer. Gå gärna och jämför med er klocka i er byggnad. Både klockorna och byggnaderna skonas enormt. Tyvärr så klarar inte mickrofonen i mobilen ljudet så bra.