Foto: Benny Carlsson

Grav 03 052

Gravsatta : Jonas Erik f 1908 d 1957 Linnéa f 1910 d 1979 Lars-Erik Anders f 1942 d 1990 Per-Erik Lennart f 1947 d 1978 Här ligger också Linnéas morföräldrar NA Jacobsson