Foto: Benny Carlsson

Grav 03 037

Anders Sandström var bonde på Botsmark nr 1 gästgivare och handlare. Dan Sandström är barnbarn till A.Sandström och son till Tycko Sandström hemäg. i Botsmark nr 5 innehavare av avelscentrum för fjällras och gästgivare. Hedvig Sofia Sandström född Åström var barnmorska från Botsmark Fru till A.Sandström

Gravsatta

19220705 Sandström, Dan 1922-07-24 1922-07-30 (Kista)


18470114 Sandström, Hedvig Sofia SÄVAR ÖVRE 1915-06-24 1915-07-04 (Kista)

18280824 Sandström, Anders SÄVAR ÖVRE 1910-04-14 1910-04-24 (Kista)