Foto: Benny Carlsson

Grav 02 019

Lars Olof Bergström f.1871 d.1941 hans första maka hette Henny Adelina f.1875 d1927 och de fick en dotter som hette Linnéa Grenholm f1910 d 1979 som ligger i grav 03 052. Lars Olof gifte senare om sig med Henny Adelinas syster som hette Ester Karolina. Systrarnas efternamn var Jacobsson som ogift och var döttrar till NA Jacobsson