Foto: Benny Carlsson

Grav 01 041

Bengt-Olofs mor var omgift med Valdemar Bäckström.

Övriga gravsatta på Sävarkyrkogård   ValborgKarlsson, Ludvig Karlsson, Inga-Stina Karlsson

Erik Valdemar Bäckström Född 1897-01-04        Död 1970-01-28

Bengt-Olof Hjerpsköld Född 1929-05-23        Död 2005-11-19

Gravsatta