Musik i Sätila/Ubbhult

Miniorkören i Sätila

För barn i förskoleklass-årskurs 3. Miniorkörens övning ingår som en del i barngruppena ”Salt och ljus” och ”Busfrön” på måndagar  kl 14-16.30 i Sätila församlingshem. <Se länk till barngrupper>. Körledare Christina Zetterberg.

Miniorkören i Ubbhult

För barn i förskoleklass-årskurs 3. Miniorkörens övning ingår som en del i barngruppen ”Himlaväsen” på torsdagar  kl 14-16 i Ubbhults kapell. <Se länk till barngrupper>. Körledare Christina Zetterberg.

N´Joy i Sätila

För unga i årskurs 4-6. N'Joys övning ingår som en del i barngruppen ”Juniorerna”  på onsdagar  kl 14-16.30 i Sätila församlingshem. <Se länk till barngrupper>. Körledare Christina Zetterberg.

Sätila Ungdomskör i Sätila

För unga från årskurs 7. Kören övar onsdagar kl 15.30-16.30 i Sätila församlingshem. Körledare Christina Zetterberg.

Come Together Gospel i Ubbhult

Gospelkör för vuxna från 16 år. Övar ojämna veckor på onsdagar kl.19.00-21.00 i Ubbhults kapell. Körledare Johan Grahn.

Voice Boys

Manskör. Övar i Sätila församlingshem inför några framföranden per år. Körledare Anders Johammar. Kontaktperson Christina Zetterberg.

Psalmorkestern i Sätila  

Spelar du något instrument? Psalmorkestern har som huvuduppgift att spela med i psalmer vid gudstjänster i enkla arrangemang. Ledare Christina Zetterberg.

Projektkörer

Ibland finns möjlighet att sjunga i en projektkör. Exempelvis inför första advent. Körledare Christina Zetterberg och Johan Grahn.

Kontaktinformation hittar här.