Vamos Adelante & Jesus for Life

Vallda församling har två projekt som vi återkommande samlar in gåvor och kollekter till.

I samband med dopgudstjänster i Vallda kyrka så tar vi upp en kollekt till Vamos Adelante.

I samband med huvudgudstjänster på söndagar så tar vi vid församlingskollekter varannan gång upp en kollekt till Vamos Adelante och var annan gång till Jesus For Life. Detta enligt det schema i vilket församlingens kollektändamål finns nedtecknade.

VAMOS ADELANTE

Projektet Vamos Adelante tillhandahåller utbildning, hälso- och näringshjälp till fattiga i mer än 24 byar i regionen Esquintla, i Guatemala. Organisationen är unik, med en påtaglig närhet till människorna, minimala administrationskostnader och en stark tro på de utsattas egen kraft och har startats och leds av svenskan Nina Jörgensen.  

Vamos Adelantes verkar i en isolerad del av Guatemala, där de arbeten som finns ofta är tillfälliga, ackordavlönade och slitsamma sysslor på kaffe- och sockerodlingar. Genomsnittsfamiljen har fem barn och det är alltför vanligt med analfabetism och sjukdomar relaterade till undernäring, parasitinfektioner, alkoholism och andra följder av kronisk fattigdom. Vamos Adelante är den enda organisation som erbjuder kontinuerligt stöd till dessa människor.  

Vamos Adelante hjälper till att etablera skolor och hygieninrättningar, rekrytera lokala utbildnings- och hälsocoacher och ge utsatta familjer nya möjligheter genom till exempel mediciner, en egen gris, en modern vedspis och ekologiska vattenrenare.  

Vamos Adelante fokuserar särskilt på att stärka kvinnorna, dels för att de stora orättvisorna kräver det, men också för att det är snabbaste vägen till att förbättra framtidsutsikterna för många familjer.    

 

JESUS FOR LIFE

Den ideella föreningen JESUS FOR LIFE har varit verksam med olika former av hjälpverksamhet sedan år 2010. Föreningens motto är: ”INGEN KAN HJÄLPA ALLA MEN ALLA KAN HJÄLPA NÅGON” och alla som på något sätt hjälper till i föreningen gör det ideellt och utan ersättning. Föreningen har inte heller några administrations-kostnader utan alla medel som kommer in skall också komma ut till behövande utan att något försvinner på vägen. Föreningen samarbetar sedan år 2011 med Sillamäe Children Center som drivs av pastorsparet Lena och Vadim Orlov.  

Föreningens verksamheter år 2015 är:  

1. Att komma med hjälp till de mest utsatta barnen i Sillamäe, Estland och att på sikt bidra till att starta egen verksamhet som till exempel Second Hand. Sillamäe är en stad som ligger nära den ryska gränsen i östra Estland. Staden har en stor del rysktalande som är i minoritet i Estland. Som ryssar är de lågt prioriterade av de estländska myndigheterna och kommer ofta i kläm. Fattigdom, prostitution, narkotika och kriminalitet är vardag och i synnerhet barnen är i en extremt utsatt position. Senaste resan var den 11 december 2015 då föreningen JESUS FOR LIFE delade ut matlådor och leksaker.

2. Att samordna och distribuera hjälp till flyktingarna som finns runt Bergsjöns kyrka i Göteborg. De har stort behov av sanitetsprodukter som t ex blöjor, tandborstar, tandkräm och schampo mm.

3. Att samordna och organisera hjälp till flyktingfamiljer i Kungsbacka kommun.