Val av församlingsråd

I höst är det dags att välja församlingsråd för kommande två år.

Vill du vara med och påverka var din lokala kyrka lägger kraften? Då kan församlingsrådet vara en möjlighet. Kandidera själv eller föreslå någon annan!

I ett församlingsråd kan människor, med hjärta och engagemang, få möjlighet att bidra, utveckla och värna om sin kyrka. Församlingsrådet jobbar med att ta fram kreativa förslag och beslut fattas sedan av kyrkoråd och kyrkofullmäktige. En av utmaningarna är att engagera ideella.

• I höst är det dags att välja församlingsråd för kommande två år.

• Förslag på personer som vill vara med i rådet kan lämnas på pastorsexpeditionen eller i respektive kyrka/församlingshem senast tre dagar innan nomineringsmötet.

• Den nominerade måste ha fyllt 18 år, vara medlem i församlingen samt accepterat att ställa upp.

• Till nomineringsmötet är alla församlingsbor välkomna att rösta fram vilka av de nominerade som ska ingå i församlingsrådet.

Steg för steg:
1. Nominera en kandidat via nomineringsformuläret och lämna till oss (före nomineringsmötet). Här kan du ladda ner nomineringsformuläret!
2. Skriv 1-5 av de nominerades namn på röstkortet (nomineringsmötet).
3. Kyrkofullmäktige beslutar utifrån röstkorten om vilka som ska sitta i församlingsråden (kyrkofullmäktigemötet).

Nomineringsmöten:
KULLAVIK: Söndag den 20/10 efter mässan kl 11.00, i allrummet.
SLÄP: Söndag 20/10 efter SöndagsDraget kl 15.00, i församlingshemmet.
VALLDA: Söndag 20/10 efter gudstjänsten kl 11.00, i församlingshemmet.