Meny

Språkcafé

Torsdagar kl 17. För alla språkintresserade

Språkcafé
Torsdagar kl 17
Kullavikskyrkan
Alla språkintresserade välkomna; om du vill lära dig/lära ut att läsa, skriva och tala svenska.

Kontakt:
Charlotte Carlsson, diakon
charlotte.carlsson@svenskakyrkan.se
Tel. 031-788 73 05