Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Språkcafé

Torsdagar kl 17. För alla språkintresserade

Språkcafé
Torsdagar kl 17
Kullavikskyrkan
Alla språkintresserade välkomna; om du vill lära dig/lära ut att läsa, skriva och tala svenska.

Kontakt:
Charlotte Carlsson, diakon
charlotte.carlsson@svenskakyrkan.se
Tel. 031-788 73 05