Samtalsträff om bön

Lördag 17 februari i Vallda kyrka och församlingshem kl. 9.45-16 Med Lennart Jansson och Ulf Friederici. Lunch serveras till självkostnadspris. Även söndag 9-13.

Punkter som tas upp
•Den Heliga Andes nådegåvor
•Förlåtelsens betydelse
•Hur ber man med glädje för andra människor
•Några fallgropar man skall försöka undvika när man ber för andra människor.

Anmäl dig senast 12/2 till lennartjanson1@gmail.com eller tel: 0707-50 80 82

Välkommen!