Retreat och pilgrimsvandring

Några gånger per år har vi retreater och pilgrimsvandringar i Särö pastorat. En stund i stillhet och tid att tänka och vara.

Hösten 2021:

Lördag 2 oktober
Släps kyrka och församlingshem kl. 10.00-14.30
Pilgrimsvandring med bl.a. Eva Montelius. Vi avslutar med mässa i kyrkan.
Föranmälan till Eva!

Lördag 13 november
Släps kyrka och församlingshem kl. 10-16.
Retreatdag med Eva Montelius, Jenny Magnusson och Lasse Nordung.
Föranmälan till Eva!

 

Eva (Evelyne) Montelius

Eva (Evelyne) Montelius

Särö pastorat

Diakon

Mer om Eva (Evelyne) Montelius

Släps kyrka