Retreat och pilgrimsvandring

Några gånger per år har vi retreat och pilgrimsvandring i Särö pastorat. En stund i stillhet och tid att tänka och vara.

VÅREN 2024

Pilgrimsvandring - Söndag 21 april i Kullavik
Vi samlas kl. 10.30 i Kullavikskyrkan, börjar med mässa kl. 11.00, vandrar sedan till kl. 16.30. Temat är Vägen till livet. 

Pilgrimsvandring - Söndag 12 maj i Kullavik
Vi samlas i Kullavikskyrkan kl. 12.00 och börjar vår vandring. Vi avslutar med gudstjänst kl. 17.00. Vi utgår från pilgrimens sju ledord med koppling till skapelsen och naturen.

Var och en har med sig sin egen matsäck.
Föranmälan en vecka innan till: christina.ingmyr@svenskakyrkan.se

Pilgrimsvandring - Lördag 1 juni i Släp kl. 9-15
Vill du följa med på en vandring i vår vackra natur? Vi träffas utanför Släps församlingshem och startar gemensamt. Vi kommer att göra några korta pauser för bön, reflektion och samtal. Vissa sträckor vandrar vi i tystnad för att komma i kontakt med våra innersta tankar. Medtag en matsäck, en vattenflaska, sittunderlag och ha kläder efter väder. Vi gör en längre paus för att fira mässa, samt äta vår matsäck.

Föranmälan till: evelyne.montelius@svenskakyrkan.se

Retreat - Lördag 4 maj i Släp kl. 9.30-17
TEMA - VILA
En dag i tystnad, meditation, promenad, musik. Kostnad: 100 kr för lunch, frukt, kaffe/te. Retreatledare: Gunilla Bohlin Ström -präst och Eva Montelius -diakon.

Föranmälan till: evelyne.montelius@svenskakyrkan.se