Pilgrimsvandringar

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ. Vem möter du bortom vägkröken, och inom dig? Följ med oss den 20 maj, 3 juni och 10 juni.

Pilgrimsvandring i Kullavik
Onsdag 20 maj kl. 14-16.
Anmälan till Jenny Magnusson, senast 18 maj, max antal 10 personer.
Tel: 031-93 50 80.
E-post

Pilgrimsvandring i Släp
Onsdag 3 juni kl. 14-17.
I Sandsjöbacka. Medtag eget fika. Kuperad sträcka.
Anmälan till Cathrine Fernlöf, senast 1 juni, max antal 10 personer.
Tel: 031-788 73 01.
E-post

Pilgrimsvandring i Vallda 
Onsdag 10 juni kl. 14-17.
Samling vid Vallda kyrka. Medtag egen fika.
Anmälan till Robin Zieseniss, senast 8 juni, max antal 10 personer.
Tel: 0300-32 35 62.
E-post