Pambazuko Children Home i Tanzania

Kullavikskyrkan har sedan ett par år stöttat ett barnhem i Tanzania, Pambazuko Children Home. Barnhemmet startades av Kerstin och Berndt Santesson från Särö och är idag ett välskött projekt med styrelse i Sverige.

Bakgrund
Efter en lång och komplicerad process skapades Pambazuko 2008 som betyder gryning, ljusning. Först 2010 kom de tre sista barnen till barnhemmet.

Enda möjligheten är att skapa ett nytt barnhem och ta över barnen. Ett hus hyrdes och ett värdpar/fosterföräldrar anställdes.

De återvänder 2008 för att se hur pengarna använts. Det visar sig att pengarna inte kommit barnen till godo utan barnhemmet är korrumperat.

2007 paret Santesson besökte ett vanskött barnhem med olyckliga barn i norra Tanzania, och bestämmer sig för att hjälpa dem.

Idag
Pambazuko är en storfamilj med en mamma och en pappa. Barnen upplever sig som syskon och delar säkert likartade hemska upplevelser. De stödjer och hjälper varandra och gläds åt någons framgång. Det finns inga planer på att utöka familjen. Målsättning är att ge alla barnen en god skolutbildning och en bra yrkesutbildning.

Det finns också ett litet kök, men all mat lagas utomhus i ett s.k outdoor-kitchen. Pambazuko har några kor och getter samt ankor och höns. Detta ger tillgång till ägg och färsk mjölk.

Pambazuko har inget eget hus utan hyr ett hus. Huset har tre sovrum för barnen – två för pojkar och ett för flickor. Barnen sover i tvåvåningssängar - två i varje säng. Sängarna är stora och de vill sova ihop.

På Pambazuko finns nu sexton barn födda mellan 1995 och 2005 - tio pojkar och sex flickor. Barnen har alla mist en eller båda föräldrarna - ofta i AIDS.

Alla insamlade pengar går oavkortat till barnen i Tanzania.
 
Fil för nedladdning >>
 

Hur kan jag hjälpa till?

Insamlingsstiftelsen PAMBAZUKO Children Home
Registrerad vid länsstyrelsen i Västra Götaland
Org.nr 802477-3684
Bankgiro Handelsbanken 306 – 0639

Pambazukos bidragsgivare är för närvarande Kullaviks kyrka, personal på Mölndals sjukhus samt släkt och vänner. Många bidragsgivare lämnar ett månatligt bidrag – många bäckar små....

Till detta kommer kostnaden för skolgång. Kostnaderna för skolgång och utbildning kommer att öka kraftigt inom några år. Detta är en av anledningarna till att insamlingsstiftelsen bildats, som möjliggör att avsätta medel för framtiden.

Driftkostnaden per månad för Pambazuko är nu cirka 6.500 SEK.