Kyrkoval 19 september 2021

Vart fjärde år hålls det kyrkoval och förtroendeuppdrag fördelas. I kyrkovalet 2021 är det 5 miljoner personer som har rösträtt. Det är medlemmar som är minst 16 år gamla på valdagen den 19 september.

Var och när kan jag rösta?
Förtidsröstning:
Mån 6/9, 9.00-12,00, 13.00-17.00 expeditionen*
Tis 7/9, 9.00-17.00 Släp församlingshem
Tis 7/9, 9.00-12,00, 13.00-17.00 expeditionen*
Ons 8/9, 9.00-12,00, 13.00-20.00 expeditionen*
Tors 9/9, 9.00-20.00 Kullavikskyrkan
Tor 9/9, 9.00-12,00, 13.00-17.00 expeditionen*
Fre 10/9, 9.00-12,00, 13.00-17.00 expeditionen*
Lör 11/9, 11.00-15.00 Kullavikskyrkan

Mån 13/9, 9.00-12,00, 13.00-17.00 expeditionen*
Tis 14/9, 9.00-17.00 Släp församlingshem
Tis 14/9, 9.00-12,00, 13.00-17.00 expeditionen*
Ons 15/9, 9.00-12,00, 13.00-20.00 expeditionen*
Tors 16/9, 9.00-20.00 Kullavikskyrkan
Tors 16/9, 9.00-12,00, 13.00-17.00 expeditionen*
Fre 17/9, 9.00-12,00, 13.00-17.00 expeditionen*
Lör 18/9, 11.00-15.00 expeditionen*
Sön 19/9, 12.00-20.00 expeditionen*

*Pastorsexpeditionen, Vallda kyrkbyväg 8, 434 90 Vallda

Vallokaler 19/9:
Kullavikskyrkan kl. 12-20
Släps församlingshem kl. 12-20​
Klippan (bakom Vallda församlingshem) kl. 12-20​

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors värde och värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.

Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv och andra, till exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen förskola, barn- och ungdomsverksamhet, körer och konserter.

Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kulturarv, i form av byggnader och traditioner och du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg.

RÖSTA I KYRKOVALET
Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska göra. I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer:

Val till kyrkofullmäktige, lokalt
Du väljer till kyrkofullmäktige i den församling eller det pastorat där du bor. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig, till exempel vad församlingen ska erbjuda för barn, unga och äldre och hur musiklivet ska se ut.

Val till stiftsfullmäktige, regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka i stiftet behöver renoveras.

Val till kyrkomötet, nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor, allt från hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan till vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

SÅ HÄR RÖSTAR DU
På valdagen röstar du i den vallokal som står på ditt röstkort. Du får hem
röstkortet i brevlådan några veckor före valet. Det är viktigt att du tar med dig din legitimation för att kunna bevisa att du är du. Det finns också möjlighet att brevrösta och budrösta. Brevröstningspaket finns att hämta i kyrkorna, församlingshemmen och på expeditionen. Om man vill ha ett brevröstningspaket hemskickat så kan man ringa till pastorsexpeditionen i Vallda på tel: 0300-32 35 50.

Förtidsrösta
Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal.
Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår fram till och med valdagen. Du måste ha med dig ditt röstkort och din legitimation.

Mer information hittar du på:
svenskakyrkan.se/kyrkoval