Kyrkans barntimmar, 3-5 år

Fredagar kl. 8.30-11.30 i Vallda församlingshem - Klippan. Startar igen våren 2021. Anmäl ditt barn här!

Fyller ditt barn 3, 4 eller 5 år under året? Då kan de vara med i vår barntimmeverksamhet. I Kyrkans barntimmar får barnen möjlighet att uppleva den kristna tron genom bland annat bibelberättelser, andakt, sång och lek. Kostnad 250 kr per termin.

Vår målsättning är att på kristen grund bedriva en pedagogiskt anpassad verksamhet som innebär;
- att tillgodose barnens behov utifrån social, emotionell, motorisk, intellektuell och
  språklig synvinkel.
- att uppmuntra och stimulera varje barns utveckling utifrån dess individuella behov.
- att ge barnen vidgade kunskaper  om sig själva och deras omvärld.
- att ge barnen trygg och kärleksfull omsorg och gemenskap.

Michaela Sjöberg
Församlingsassistent/pedagog
Tel: 0300-32 35 92
e-post

Robin Zieseniss
Präst
Tel: 0300-32 35 62
e-post