Konfirmander i Vallda

Denna sida är för dem som redan är anmälda till konfirmation i Vallda församling. Här hittar du aktuellt sånghäfte, QR-kod för gudstjänstgåendet m.m.