En grusväg med gräs i mitten leder in bland lövträden.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Katekumenat - vuxenväg till tro

Söker du ett sammanhang där du som vuxen kan samtala och reflektera över kristen tro och livets frågor? Tillsammans funderar vi över de större frågorna i livet.

Är du nyfiken och vill veta mer om kristen tro eller är du redan kristen men vill reflektera och fördjupa din kunskap är detta en samtalsgrupp för dig! Vi tillsammans får möjlighet att fundera över de större frågorna i livet.

Ordet katekumenat kommer från grekiskan och betyder ”en som genomgår undervisning”. Detta betyder att du kan låta döpa dig eller konfirmera dig om du önskar detta under tiden. 

Vi träffas varannan vecka under hösten och våren där våra egna frågor och tankar är i fokus. Lärandet sker genom att vi delar tankar och erfarenheter mer än genom direkt undervisning. Samtalsgruppen får vägledning, handledning och undervisning utifrån de frågor som var och en i gruppen bär med sig. 

Du får gott om tid att reflektera och fördjupa dig i kristen tro. Detta gör att du kan i din egen takt ta ställning till vad den kristna tron kan betyda för dig. 

Vi träffas varannan torsdag med början den 15 september kl. 18.30 i Kullavikskyrkan. 
Sista anmälan är den 8 september. Anmäl dig här nedan!

Varmt välkommen!
Annika Olsson 
Präst i Särö pastorat och samtalsledare i Katekumenat – Vuxenväg till tro
annika.olsson@svenskakyrkan.se
Mobil: 0761-358712

Intresseanmälan till Katekumenatet - vuxenväg till tro

Extern integritetspolicy

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.