Foto: Alex Giacomini /Ikon

Vårdnadshavargrupp för konfirmander

Vi får tillsammans fundera kring stora frågor som vi vet dyker upp under konfirmandtiden. Läs mer om datum och innehåll och anmäl dig nedan.

Under våren 2022 bjuder Särö pastorat in till tre fördjupningstillfällen á 2 timmar i de tre olika kyrkorna. Under varje träff bjuds på fika och träffen inleds med en enkel andakt. Även om du inte kan vara med på alla tre träffarna är du välkommen att anmäla dig. Anmäl dig senast den 24/1. Hör gärna av dig till Karl-Oskar Löfgren på karl-oskar.lofgren@svenskakyrkan.se eller 0760023190 om du har några frågor.

26/1 18.00-20.00 i Vallda församlingshem - hur kan du hjälpa din ungdom att prioritera? Vi diskuterar och funderar kring hur man som vårdnadshavare på bästa sätt kan hjälpa sin konfirmand att prioritera i en värld som rycker mycket i en. 

9/3 18.00-20.00 i på Café Bryggan i Kullavikskyrkan - hur kan du prata tro med din ungdom? Vi arbetar med praktiska exempel och får metoder för hur man kan både stötta och prata med sin ungdom om existensiella frågor.

27/4 18.00-20.00 i Släps prästgård - hur kan du stötta din ungdom i skedet från att vara barn till att bli vuxen? Vi arbetar med oss själva som exempel hur det var att gå över till vuxenlivet för att kunna sätta oss in i ungdomens perspektiv.

Anmäl dig här!

Kryssa nedan i vilken grupp som konfirmanden går i