Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grabbfrukost

Hösten 2019: 14/9, 19/10 och 30/11. Samtalsgrupp för grabbar i mogen ålder, 50 år och uppåt, som vill dela med sig och lyssna till erfarenheter från yrkesliv och relationer.

Samtalsgrupp för grabbar i mogen ålder, 50 år och uppåt, som vill dela med sig och lyssna  till erfarenheter från yrkesliv och relationer.

Vi samtalar under tystnadspliktens mantel. Utöver detta har jag några förslag på teman som kan tjänstgöra som grund för samtalen. Vi börjar med att äta en enkel frukost tillsammans.  

Plats: Kullavikskyrkans allrum. 

Förslag på teman: ”Den moderne mannen?”,  ”Mansroll i förvandling”,  ”Grabbarnas gemenskap – behövs den?”, ”Gud – Man, kvinna eller både och?”,  ”Jämställdhet ur ett teologiskt perspektiv”. 

Ansvarig: Göran Stenberg diakoniassistent
Kullavikskyrkan, tel. 0760-02 31 47.