Corona och sorgebearbetning

Corona skapar en känsla av kaos och förvirring i vårt samhälle och i våra liv. Här skriver vår präst Annika Olsson som är utbildad handledare för programmet Sorgbearbetning TM om hur vi kan hantera våra känslor inför den situation vi befinner oss i och hur vi kan hjälpa varandra.

Corona skapar en känsla av kaos och förvirring i vårt samhälle och i våra liv.

Därför vill jag skriva lite om hur vi kan hantera våra känslor inför den situation vi befinner oss i och hur vi kan hjälpa varandra.

Jag heter Annika Olsson, präst i Särö pastorat och jag är också utbildad som handledare för programmet Sorgbearbetning TM.

Vi är en i en tid då mycket har förändrats i samhället och i våra liv. Du är kanske en av dem som har blivit smittad och överlevt, blivit permitterad och är hemma, du har tvingats att sitta i karantän för att du är 70+ eller är i riskgruppen för att du har en sjukdom eller av en annan anledning.

Min erfarenhet är att vi i livet vet mycket hur vi skaffar oss saker, som utbildning, arbete, bostad, vänner, partner och barn men förvånansvärt lite om hur vi gör när vi förlorar dem.

Vad händer när någon man älskar dör eller försvinner ur ditt liv och du aldrig mer kommer att kunna röra vid den personen fysiskt. Din känslomässiga och andliga relation till personen fortsätter genom de tillfällen du önskar att personen varit där i som när vi firar födelsedagar eller andra viktiga händelser. Speciellt det senaste året har detta satts på sin spets. När en närstående avlidit så har kanske avskedet och begravningen inte kunnat vara så som man önskat. Vi lever fortfarande med kraftiga restriktioner och karantän och vi kan fortfarande inte träffas som vi brukar innan pandemin kom. Det finns en stor sorg att vi inte har kunnat fira våra högtider, våra födelsedagar, våra gudstjänster och levt det liv på det sätt vi tidigare har gjort.  
 
Vi frågar oss: Hur länge kommer detta pågå?

Vilka konsekvenser blir det på samhället och mitt liv framöver när Corona spridningen har lagt sig?

Hur hanterar du ditt livs begränsningar under pandemin?

Hur hanterar du sorgen, förlusten av att vara leva med restriktioner?

Kommer det någonsin bli bra igen?

Den här känslan av att vi inte vet hur framtiden kommer bli, samtidigt som vårt livsmönster har ändrats så mycket gör att vi kan ha svårt att förstå och känna igen oss i oss själva. Vilken är min rädsla och vilken rädsla kommer utifrån, dvs. från familjemedlemmar, media och samhället.

Jag önskar att jag kunde ge ett entydligt svar till var och en som läser det här, men din sorg är din, och all sorg är unik. Det jag kan göra, är att handleda dig i din förlust och sorg som du bär på i ditt liv så du har en chans att må bättre.

Dödsfall och skilsmässor är de situationer som oftast förknippas med sorg. Separationer, övergrepp, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig, är andra exempel på förluster som kan orsaka sorg. Även utbrändhet/utmattningsdepression bottnar ofta i sorg, eftersom oförlöst sorg ofta ligger bakom de beteenden som orsakar dessa symptom.

Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete.

Osäkerheten i hur sörjande ska bemötas kan göra att omgivningen efter ett tag slutar att höra av sig eller inte talar mer om det som hänt. Detta kan också upplevas som en sorg. Okunskapen i vårt samhälle gör att vi begraver sorgen inom oss, lägger locket på och låtsas att vi mår bra.

Så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss, kommer sorgen över vår förlust att fortsätta påverka våra liv och relationer på ett negativt sätt. När vi håller tillbaka våra känslor får vi svårare ett visa glädje. Genom att inte vara här och nu, går vi miste om allt det vackra som finns runt omkring oss och vi tappar livsenergi.

Jag handleder dig i programmet för sorgbearbetning™, ett konkret handlingsprogram för känslomässig läkning. Programmet kan beskrivas som ett pedagogiskt program med terapeutiska effekter och bygger på drygt 30 års beprövad erfarenhet. Genom denna metod har människor fått hjälp att bearbeta sin sorg och därigenom kunnat frigöra energi och försonas med sig själv och sina erfarenheter utan att fastna i de smärtsamma minnena.

Erfarenhet visar att du försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.

Är du intresserad så hör av dig till mig!
Annika Olsson
Präst i Särö pastorat och
Certifierad handledare i Sorgbearbetning™
Mail: annika.olsson@svenskakyrkan.se
Mobil: 0761-358 712

© Copyright 2001 - 2012 Svenska Institutet för Sorgbearbetning