Meny

Askgravplats

Askgravarna är ett alternativ till vanliga urngravplatser.

- Askgravplatserna upplåtes med gravrätt i 25 år, ytan är 70 cm * 50 cm. Askan placeras i urna av förgängligt material. Platsen är tänkt till 2 askor.

- För närvarande (år 2013) är kostnaden 2 000 kr för gravstenen och grundskötsel i 25 år. I grundskötseln ingår skötsel av ytan runt gravstenen samt borttagande av vissna snittblommor. Planteringen sköts av förvaltningen. 

- Gravstenar tillhandahålls av samfälligheten, gravering (alternativt bronsskylt) blästring och montering bekostas och ombesörjs av gravrättsinnehavaren.

- Endast utsmyckning i form av snittblommor, vinterdekoration och gravljus/lykta får användas för att pryda graven.

Välkommen med frågor
För frågor om begravning och gravskötsel, samt tecknande
av avtal, kontakta:
Katarina Lampa
Kamrersassistent, gravfrågor
Tel: 0300-32 35 54
E-post