VuxenCanalen

Mötesplats för samtal om livet.

Program våren 2018

25/1 
Guds godhet och världens ondska – Teodicé problemet. 
Johannes Lindsund.

8/2
Att leva som kristen. 
Bengt Block.

22/2
Kyrkan och HBQT – Gud är större. 
Albin Avander.

8/3
Han, hon, hen – än sen? Språk och genus i kyrkan. 
Margit Lundström.

22/3
Fred är vägen till fred.
Ingrid Olofsson.