Teckenspråkig verksamhet

Både Sankt Olovs församling och Luleå stift har kyrklig verksamhet för döva. Här presenteras församlingens program samt länkar till Luleå stifts och Svenska kyrkans teckenspråkiga sida. Där finns flera länkar till teckenspråkiga filmer.

Dövkyrkans församlingsverksamhet inom Luleå stift
Församlingsanställda medarbetare, för närvarande tre stycken, utgör den personalgrupp som tillsammans med förtroendevalda döva skapar den teckenspråkiga verksamhet som bedrivs i dag i stiftet.

Ordet ”Dövkyrkan” används av de som känner sig tillhöriga den teckenspråkiga verksamheten i en kyrka. Ordet är en identitetsfråga - teckenspråkig verksamhet är öppen för alla som behärskar eller är på väg in i den teckenspråkiga miljön. Det handlar om mitt hjärtas språk.

Program våren 2016 i Skellefteå Sankt Olovs församling finns här nedan.

Luleå stifts teckenspråkiga sida.

Svenska kyrkans teckenspråkiga sida.

Kontaktperson för teckenspråkiga
Lis-Marie Rönnblom
SMS: 072-206 31 51
Texttel: 77 66 71

Dövkyrkans program

2016 

23 januari kl 14.00
Sankt Olovsgården
Gudstjänst. Kyrkkaffe.

10 april kl 11.00
Sunnanå kyrka
Gudstjänst med nattvard.
Anna Yttergren

 

Välkommen att vara med!

Katarina Häggmark   katarina.haggmark@svenskakyrkan.se 
Sms: 072-7224025
Lis-Marie Rönnblom    
lis-marie.ronnblom@svenskakyrkan.se
Sms: 072-206 31 51, texttel 0910- 77 66 71