Sunnanå kyrkogård

Sunnanå är den äldre av de två kyrkogårdarna och började anläggas 1915.

Samtidigt byggdes ett begravningskapell. Det ritades av arkitekt Viktor Åström och har tydliga drag av jugend och nationalromantik. Ytterväggarna är vitkalkade och taket är ett högt och brant valmat tegeltak. Kapellets fyra hörn är avrundade och skjuter ut ur muren. De avslutas upptill i små tureller.

Fönstren är högt placerade, har upptill avrundade hörn och består av både stora och små glasrutor.

Foto: Liza Mikaelsson

Interiören har ett valmat innertak. Väggarna är putsade och har utskjutande pilastrar sammanbundna med profilerade lister. Fönsterträ och golvlister är målade i engelsk röd.

Efter en brand i början av 1970-talet fick interiören en 70-talsbetonad prägel. Vid en renovering 2009-2010 har ny färg- och formgivning gett kapellet mer av dess ursprungliga karaktär.

På Sunnanå kyrkogård finns både kistgravar och urngravar. Den gamla delen från början av 1900-talet har tidstypiska grusgravar med stenramar och stora gravvårdar. Det sydvästra hörnet är i huvudsak tänkta för Katolska kyrkan medlemmar. På platsen finns ett mindre krucifix rest. I gravkapellet sker både kyrkliga och borgerliga begravningar.