Stödgrupp 16-25 år

Stödgrupp för unga 16-25 år. Tillsammans pratar vi om vad som har hänt och vad som hjälper i sorgen.

När det inträffar ett dödsfall i ens närhet blir ingenting sig likt och man kan hamna i en svår och påfrestande livssituation.
Då kan det vara till hjälp att träffa andra som har varit med om samma sak och som vet vad det handlar om.
Vi erbjuder stödgrupp där vi tillsammans pratar om vad som har hänt, vad som har blivit annorlunda och vad som hjälper i sorgen.

Teman i stödgruppen

Träff 1: Presentation och lära känna
- Presentation: av oss som leder gruppen och av deltagarna.
- Syftet med gruppen samt vilka spelregler för samtalen.
- Lära känna övningar. 
- Berättelse: Vad är det som har hänt, berätta i stora drag.

Träff 2: Minnen
- Berättelsen: Vi minns med hjälp av foton: Hur var hon/han? Uppväxt, intressen, utseende, egenskaper…

Träff 3: Tiden före allt hände, inklusive dödsfallet
- Berättelsen: Hur var tiden innan allt hände? Hur gick dödsfallet till? Samtal om reaktioner efter våra träffar. 

Träff 4: Begravningen och tiden efter
- Berättelsen: Hur var begravningen? Vad minns du? Reaktioner på den och tiden efteråt.

Träff 5: Minnen 
- Berättelsen: Vi minns med hjälp av musik som vi förknippar med den som dött. Varför just denna låt? Hur är det just nu?

Träff 6: Varförfrågor
- Vi samtalar om varförfrågorna. Varför hon/han? Varför nu?
Vad är meningen med det som skett?

Träff 7: Strategier & framtid
- Vad kommer du att bära med dej? Vad kommer du att berätta för dina ev. barn. När tror du saknaden blir störst i framtiden? Vem vill du bli tröstad av? Hur skapa en strategi så att sorgen inte dominerar och styr ditt liv framöver.

Albin Avander

Albin Avander

Skellefteå Sankt Olovs församling

Skolpräst

Elna Karlsson

Elna Karlsson

Skellefteå Sankt Olovs församling

Pedagog