Foto: P-O Sjödin

Skolkyrkan

Skolkyrkan i Skellefteå är Svenska kyrkans resurs för skolelever och skolpersonal vid bland annat vid temadagar, krissituationer, lektioner, i samtal och vid fortbildningar.

Må bra
Så mycket bättre
Krishantering och krissamtal
Manchofabriken
Enskilda samtal
Familj och sorg
Stödgrupp 16-25
Livsviktiga relationer

Varje möte är ett lärande, där mångfald, nyfikenhet och dialog är viktiga begrepp för oss, allt för att möjliggöra reflektion och medvetna ställningstaganden. Vi vill också bidra till att människan kan se sig själv som en helhet av kropp, själ och ande. Vår närvaro i skolan bygger på respekt och varsamhet för alla människors lika värde samt rätten att välja övertygelse för livet.
Skolkyrkan vänder sig till gymnasieskolor.

Elna Karlsson

Elna Karlsson

Skellefteå Sankt Olovs församling

Pedagog

Martin Steinwall

Martin Steinwall

Skellefteå Sankt Olovs församling

Församlingspedagog