Foto: P-O Sjödin

Sjukhuskyrkan

Vi finns till för dig... När du vill ha någon att tala med. Då du behöver någon som lyssnar. För att dela oro och bekymmer. När du vill samtala om livsfrågor. Om du önskar förbön eller vill fira nattvard.

Det är inte enbart i livets slut som sjukhuskyrkan efterfrågas. Den är lika efterfrågad mitt i livet.


Sjukhuskyrkans arbete handlar framförallt om möten med människor i den situation som de just då befinner sig i. Ibland får vi gå med ett stycke på livsvägen, ibland får vi vara vid någons sida i livets avgörande ögonblick. Sjukhuskyrkan är det samlade namnet för den gemensamma verksamhet som Sveriges Frikyrkosamråd och Svenska kyrkan bedriver på vårt sjukhus. Vårt gemensamma arbete riktar sig till såväl patienter som personal och anhöriga.

Vi står till tjänst när:

- Du vill ha någon att tala med
- Du behöver någon som lyssnar
- Du vill samtala om oro, bekymmer eller livsfrågor
- Du behöver hjälp i ditt andliga liv
- Du önskar förbön eller vill fira nattvard

Vi arbetar naturligtvis under tystnadsplikt

Ny hemsida för alla sjukhuskyrkor!

Torbjörn Degerström

Torbjörn Degerström

Skellefteå Sankt Olovs församling

Sjukhuspräst

Martina  Lindberg

Martina Lindberg

Sjukhusdiakon, Diakoni, Diakon

Stellan Lindgren

Stellan Lindgren

Skellefteå Sankt Olovs församling

Sjukhuspräst

Birgitta Wangby

Birgitta Wangby

Skellefteå Sankt Olovs församling

Sjukhusdiakon