Foto: IKON

Samtal och stöd

När vi förlorat förtroendet för någon eller förlorat tron på vägen framåt eller kanske förlorat en anhörig då drabbas vi av sorg. När vi drabbas av sorg är det som om livet "kommer av sig".

Allt blir plötsligt annorlunda. Ingenting känns längre meningsfullt, och det är svårt att fungera som vanligt. Då kan det vara skönt att träffas för att tala om livet - livet som inte gick som vi tänkt.
I församlingen finns präster eller diakoner att samtala med. De har tystnadsplikt. Prästen och diakonen nås dagtid via pastorsexpeditionen, telefon 0910-78 78 00. Annan tid, telefon 0910 - 78 78 08.

Om du befinner dig på Skellefteå lasarettet finns Sjukhuskyrkan alltid tillgänglig.

En särskild inriktning mot ungdomar har Skolkyrkan.
 
Samtalsmottagningen är till för dig som behöver någon som lyssnar på dig i din livssituatuion just nu. Här har du möjlighet att tala med någon om din relation till dig själv, Gud och dina medmänniskor.
 

Diakon i Sankt Olovs församling

Katarina Häggmark

Katarina Häggmark

Skellefteå Sankt Olovs församling

Diakon