Om Alhemskyrkan

I nära anslutning till skog och natur ligger Alhemskyrkan, som byggdes på 60-talet.

Plats för 175 personer. Hörslinga finns. På området ligger skogskyrkogården, församlingens största gravområde, med Jakobs källa som meditationsplats. Tel 0910-78 78 00.