Därför medlem

Att vara medlem i Svenska kyrkan är att vara en viktig del i en stor gemenskap som finns i Sverige och i hela världen. Du är också del av en flertusenårig tradition. Det är alltså en gemenskap med både djup och bredd.

Svenska kyrkan bygger på den kristna trons grund. Vi tror på en treenig Gud – Fader, Son och Helig Ande. Kyrkan är öppen för alla och är en plats för glädje, sökande, tvivel, tro, förtröstan och alla andra känslor som människan bär på. Medlem blir man som barn eller vuxen genom dopet. Svenska kyrkan godkänner också andra kristna samfunds dop. Då kan man bli medlem genom en enkel registrering.

I kyrkan firas gudstjänster och livets stora högtider som dop, konfirmation, vigsel och begravning. Ungefär 100 000 personer sjunger i Svenska kyrkans körer. Lika många deltar i andra grupper, t.ex. bibelgrupper, leva-vidare-grupper, internationella grupper och diakonala grupper. Miljoner besök görs i kyrkans barn- och ungdomsgrupper.

Kyrkobyggnaderna bär på ett stort kulturarv till oss. Som medlem är du med och bevarar det.

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla kan vara med och påverka och det finns rum för många olika sätt att ta ansvar för och uttrycka sin tro.

Läs mer om medlemskap och kristen tro på Svenska kyrkans gemensamma webbplats.

Inträdesblankett hittar du här. Fyll i den och skicka den till oss. Välkommen att bli medlem i vår församling.

Om du av någon anledning vill gå ur Svenska kyrkan kan du först läsa det här. Du är också mycket välkommen med dina funderingar till någon av församlingens präster.

Kontakta församlingen

Vill du ha kontakt med oss och kanske ställa en del frågor. Välkommen!

Postadress
Församlingsexpeditionen
Sankt Olovs församling
Box 376
931 24 Skellefteå

Besöksadress
Församlingsexpeditionen
Sankt Olovsgården
Kyrkogatan 6
Skellefteå
Telefon: 0910 - 78 78 00

Här finner du mer text att reflektera över.

Rum för alla i Svenska kyrkan

Vill du veta lite mer om Svenska kyrkan?
Läs broschyren Rum för alla!
Ladda hem broschyren här!