Livsviktiga relationer

Vi har alla en relation till människor som behöver vårdas i en positiv anda. Med varaktiga och hälsosamma relationer, som är sunda för både dig och dem som du har relationer med, finns en bra grund för att visa kärlek i vardagen.

Målgrupp: Gymnasiet

Arbetssätt: Genom övningar skapa en dialog om dessa ämnen. Använda övningar som lyfter dessa frågor och skapar en medvetenhet.

Innehåll: Samtala om förälskelse, olycklig kärlek, otrohet, spaningstips, hur få en relation att fungera, genderperspektiv, livslånga förhållanden m.m.

Mål: Att ge ungdomar en chans att få reflektera över vilka egenskaper som är viktiga i olika relationer. Att ge ungdomar möjlighet att reflektera över vilka egenskaper som kan vara speciellt viktiga i en kärleksrelation samt hur en sådan relation kan fördjupas och mogna över tiden.