Samtalsmottagning

Samtalsmottagningen tar emot alla som känner att de behöver någon att tala med.

Ett stöd för dig

Samtalsmottagning ger dig möjlighet att tala med någon om din relation till dig själv, till dina medmänniskor och till Gud.

Hit kan du komma för stödsamtal i svåra situationer, själavårdssamtal och förbön.

De som arbetar på mottagningen är präster och diakoner och de har tystnadsplikt.