Kristen djupmeditation

Kristen djupmeditation, som ingår i kyrkans gudstjänstliv, ger oss möjlighet att uppleva en tystnad eller en frånvaron av ord som också kan predika.

Kristen djupmeditation i Alhemskyrkan

Våren 2018

Tisdagar kl. 19.00-20.00

Start 23 januari 

Deltagandet är avgiftsfritt

Ingen föranmälan krävs

Är du nybörjare?

Första gången du tänker vara med, vill vi att du kommer en halvtimme innan för en kort introduktion om hur det går till eller om du har frågor inför kvällen.

Program vid varje tillfälle:

18.30        Nybörjarintroduktion

19.00        Avspänning 10 min

Pass 1: Meditation 20 min

19.30        Paus/Meditativ gång(valfritt)

19.40        Pass 2: Meditation 20 min

                 Efter avslutat pass finns ibland möjlighet till att dricka te och samtala.

 

Kontaktpersoner:

Sjukhuspräst Torbjörn Degerström

torbjorn.degerstrom@svenskakyrkan.se

0910-787812 

Sjukhusdiakon Åsa Sidenmark

Asa.sidemark@svenskakyrkan.se

0910-787813

Vad är kristen djupmeditation?

Det är kort och gott en synonym till inre eller stilla bön. Vi sitter tysta i stillhet och övar oss att genomsyras av Guds kärlek.

Den kristna meditationen ingår i ett stort kärleksäventyr där hela livet tas i anspråk. Det rör sig om ett förhållande till Jesus Kristus, ett förhållande av aktion och reaktion, av tilltal och svar.

Vi hävdar att kristen meditation är intresserad av att komma närmare Gud, inte bara passivt utan aktivt engagerad – eftersom vi tror att Gud är intresserad av varje människa.

Hjärtats bön

När vi i dagligt tal, talar om hjärtat, tänker vi ofta på känslor. Men både i Bibeln och i den österländska kyrkans tradition har ordet ”hjärta” en mycket bredare betydelse. ”Hjärtat” är människans moraliska och andliga centrum där hon står i förbindelse med själva livets källa och vårt djupaste jag.

Gud, den absolute som tomhet eller fullhet

Österländska meditationstekniker talar om det absoluta som om det vore tomhet, ett intet. För den kristne är det inte tomhet som gäller utan fullhet. Evangelisten Johannes säger om Ordet(Jesus Kristus) ”Av hans fullhet har vi alla fått del av nåd och åter nåd”(Joh 1:16)

Kristus talar inte om Guds tomhet utan om liv, ljus, fullhet. Han vill att människorna skall ha liv och det i överflöd(Joh 10:10).

Människan som Guds avbild

Den stilla bönen har sin början i kyrkans tro om att varje människa är skapad till Guds avbild. ”Eftersom Gud är kärlek, är också människans grund en gnista av Guds kärlek. Människans äkta personlighet är kärlek. Och kärlek innebär två saker; öppenhet och självutgivelse” skriver prästen Wilfrid Stinissen i sin bok Kristen Djupmeditation.

Och han fortsätter ” Vår äkta personlighet är Guds kärlek som är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga Ande som är given åt oss (Rom 5:5)

Kärlek är inte något man kan erövra eller äga eller behärska. Kärlek är något man är på djupet av sig själv. Man behöver inte söka den, den finns. Och den som finner den i sig själv finner den även i alla andra. Om det är så att vi i vårt djupaste djup är kärlek till Gud, består hela vår utveckling i att återvända dit”.

Hur går då ett pass till?

Efter en kort stund av avspänning, sätter vi oss tillrätta i en anatomiskt(på pall eller kilstöd i bänken) riktig kroppshållning så att den avspända andningen hjälper oss att komma till vaken vila.

Kort beskrivet sitter vi med knäna lägre än höften med rak rygg, ögonen halvslutna och händerna i varandra, en samlad yttre hållning som underlättar till en inre samling.

Vi övar oss att vara här och nu. Att gå från det yttre till det inre. Vi söker vår balans kroppsligt, själsligt och andligt.

Allt för att ge bönen en chans att utvecklas genom en fördjupad relation till Gud.

Vi söker oss inåt för att upptäcka det centrum av stillhet, omgivet av tystnad som vi bär inom oss.

”Stillhetens frukt är bön. Bönens frukt är tro

trons frukt är kärlek, kärlekens frukt är tjänande

tjänandets frukt är frid”

(Moder Teresa)

broschyren kristen djupmeditation

Torbjörn Degerström

Torbjörn Degerström

Skellefteå Sankt Olovs församling

Sjukhuspräst