Foto: Alex&Martin/IKON

Konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen! Här börjar din resa mot konfirmationen...

Tusentals ungdomar konfirmeras runt om vårt land varje år. Att vara del i en konfirmandgrupp är att få lära, växa och känna sig värdefull. Du kan få nya kompisar och lära känna dina gamla ännu bättre. Under den här tiden får du höra mer om Gud och Jesus, veta mer om kristen tro och vara med i gudstjänster, andakter, leva lägerliv och mycket, mycket mer. Här finns en möjlighet att fundera och prata om tro och om livsfrågor, tillsammans med kompisar, äldre ungdomar och vuxna. En chans att pröva dina tankar och höra hur andra tänker. Vi bär på många frågor och tillsammans får vi söka svar.

Under konfirmandtiden får du genom samtal fundera över de små och stora frågorna i livet, över vem du själv är och vad du tror på.

Skelleftekonfa

Vi samarbetar med Skellefteå Landsförsamling och vi har en gemensam webbplats där du kan läsa mer om konfan och även anmäla dig till årets omgång:

www.svenskakyrkan.se/skelleftekonfa