Insamlingskampanjer

Församlingen deltar aktivt i Svenska kyrkans kampanjer vid jul och under fastan.

Det sker genom informationsspridning och insamling av pengar och vid olika arrangemang, t ex paltservering, marknader och bössinsamling.