Ideellt arbete

Ett engagemang kan se olika ut över tid och rum, men grundtanken är att det ska vara lätt att börja och lätt att ta ett steg tillbaka.

Att vara frivillig, ideell medarbetare, volontär...
"Kärt barn har många namn" och alla uttrycker en och samma sak: engagemang, lust att göra en insats.

Svenska kyrkan bärs av frivilliga krafter, som på olika sätt arbetar hand i hand med anställda, i en gemensam kallelse att möta sin nästa med evangeliet.

I Sankt Olovs församling är redan många med och arbetar frivilligt. Det finns flera sätt att engagera sig - från färdiga och inarbetade uppgifter till den där idén som just du går och bär på.

Ett engagemang kan se olika ut över tid och rum, men grundtanken är att det ska vara lätt att börja och lätt att ta ett steg tillbaka. Det spelar ingen roll hur mycket eller lite man kan vara engagerad. Kanske är det två timmar per termin eller en halv dag i veckan. Varje insats är lika värdefull.
Du är viktig!